cây văn phòng

 • Thường xuân chậu sứ trắng

  185.000 ₫
 • Cỏ Lan Chi chậu sứ XK

  135.000 ₫
 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor2)

  165.000 ₫
 • Cần thăng chậu XK (decor cú)

  180.000 ₫
 • Kim ngân 1 củ hạt dẻ

  180.000 ₫
 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor1)

  165.000 ₫
 • Đuôi công xanh chậu sứ XK (Cao)

  220.000 ₫
 • Cần thăng decor tượng phật

  180.000 ₫
 • Dương xỉ nhật chậu sứ trắng XK

  145.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn 2

  245.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn

  245.000 ₫
 • Cỏ lan chi

  95.000 ₫
 • Vạn lộc – Lan chi

  220.000 ₫
 • Trầu bà đại đế – trầu bà đế vương xanh

  180.000 ₫
 • Cau tiểu trâm – Cau may mắn

  130.000 ₫