Cây đuôi công xanh chậu PORRA COTTA

180.000 

Cây đuôi công +chậu Porra Cotta vàng chanh

Đặc điểm: Cây đuôi công có lá đẹp và chịu bóng được nên thường trồng chậu làm cây nội thất – cây văn phòng

Mô tả

Cây đuôi công +chậu Porra Cotta vàng chanh – Đường kính chậu 13cm – Cao chậu và cây 25-30cm.

Đặc điểm: Cây đuôi công có lá đẹp và chịu bóng được nên thường trồng chậu làm cây nội thất – cây văn phòng

Chăm sóc: tưới cây 3 ngày/ lần

Cây đuôi công xanh
Cây đuôi công xanh chậu PORRA COTTA

180.000 

180.000